Hvad er sølvvand

Hvad er sølvvand

SPONSORERET:

Dette indhold er sponsoreret

Mange er begyndt at bruge sølvvand i forbindelse med deres hests ve og vel. Nogle anser det nærmest for en mirakelkur, der kan helbrede kræft og dræbe bakterier. Det kan være lidt svært at få rede på, hvad sølvvand egentlig er, og om det har en helbredende og helende effekt. Derfor ser vi her nærmere på fænomenet sølvvand og de undersøgelser, der er gjort i forhold til virkningen.

Fokus på mennesker

Når man kigger på forskningen og de undersøgelser, der er gjort af sølvvands virkning, er de lavet i forhold til mennesker. Der er ingen, der kigger på, hvad sølvvand gør ved heste og kæledyr. Derfor skal du have in mente, at informationerne i denne artikel kommer fra undersøgelser, der er rettet mod mennesker og ikke heste.

Sølvvand – hvad er det?

Det, man betegner som sølvvand, er sterilt vand, som er tilsat sølvioner – nanopartikler – i mikroskopisk størrelse. Det kan også betegnes ioniseret eller kolloidt sølv. Da der ikke er nogen form for kontrol med produktionen af sølvvand, kan der være stor forskel på sølvindholdet og størrelsen på ionerne hos den enkelte producent. Det er faktisk heller ikke hos alle producenter, at sølvionerne er i nanostørrelse.

Hvordan fungerer det?

Man ved endnu ikke, hvordan ionerne i sølvvandet fungerer, helt nøjagtigt. Det man ved er, at sølvionerne kan trænge igennem en cellevæg og forårsage en ændring i cellerne. Det kan for eksempel være på en bakteriecelle. Det, man desværre også ved, er, at det ikke kun er syge celler eller bakteriers celler sølvionerne trænger ind i, det er er også sunde celler, hvor man ikke ønsker, der skal ske en ændring. Når sølvionerne kommer ind i en rask celle, får den cellen til at udskille såkaldte frie radikaler. Noget der typisk sker i syge celler. Man har lavet forsøg med ioner, der er overfladebehandlede for at målrette virkningen udelukkende mod bakterier og det er et område, der fortsat forskes i.

Dokumenteret viden – indvortes brug

Sølvvand er ikke særlig dyrt, og derfor er der ret stor interesse i forhold til at få undersøgt og dokumenteret effekten. Hvis det er muligt at erstatte dyre medicinske præparater, vil det påvirke sundheden betydeligt for eksempel i ulandene, hvor mange mennesker ikke har råd til den dyre medicin. Faktisk benyttes sølvvand flere steder i Afrika til rensning af vand, hvilket er yderst interessant for dem, der forsker på området. Et forskerteam har undersøgt, hvilke konsekvenser den langvarige påvirkning af sølvvandet har haft på menneskerne i de pågældende områder. Man har fundet ud af, at sølvberiget vand ved indvortes brug muligvis kan forårsage skader på menneskers DNA-struktur. Hvilket også er årsagen til, at læger generelt ikke anbefaler brugen, før det er undersøgt nærmere hvad der sker i mennesker og dyrs celler på lang sigt.

Sølvvand og penicillin

I et dansk studie af sølvvands effekt har studerende fra RUC set på brugen af sølvvand kontra brugen af penicillin. Studiet konkluderede, at sølvvand har en effekt på bakterier. Faktisk var resultaterne bedre, når penicillinen blev kombineret med sølvvand. Man kunne dog ikke sige nøjagtig, hvordan sølvionerne dræber bakterierne. Man ved som før skrevet også, at sølvionerne kan forårsage skader på de sunde celler i kroppen. Endnu er det ikke muligt for videnskaben fuldstændigt at differentiere den gavnlige effekt fra den skadelige effekt.

Kræft og HIV mv.

 I et forsøg, hvor man testede virkningen af sølvvand i forbindelse med brystkræft, viste det sig at sølvionerne kunne slå kræftcellerne ihjel, og at sølvvandet derfor havde en positiv effekt.
Mange misforstår den forskning, der kom frem til resultatet og tror fejlagtigt, at mennesker kan drikke sølvvand og slå kræftceller ihjel.
Det er ikke bevist og der er slet ikke forsket i indtagelse oralt.
I forhold til HIV har det vist sig, at sølvionerne er i stand til at binde sig til HIVcellerne. Dog er det kun tidligt i forløbet at sølvionerne kan virke virusdræbende. Der er ligeledes fundet evidens for, at sølvionerne kan dræbe andre typer af virus for eksempel influenza. En anden ting, der kan modvirkes med sølvioner, er svampevækst, hvilket ligeledes kan vise sig brugbart fremover indenfor lægevidenskaben.

Hvordan kan sølvvand bruges til heste?

Idet der ikke er forsket ret meget i brugen af sølvvand til heste, vil det altid være med risiko for forværring af din hests helbred, hvis du bruger det.
Kosttilskud som f.eks. glucosamin, er langt mere gennemtestet, så pas på med at benytte det meget til der er mere forskning på området. 
Dog er der områder, hvor du kan være helt tryg ved brugen, så længe du benytter det i moderate mængder.

Til behandling af sår kan sølvvand hjælpe med til at dræbe bakterier og det kan sprayes på. Det samme gør sig gældende ved øjenbetændelse og svampeangreb i pelsen / hove.

Herudover kan det naturligvis anvendes til opblanding i hestens vand, så det holdes bakteriefrit.