Lovlig cannabis? Hvad er det?

Lovlig cannabis? Hvad er det?

SPONSORERET:

Cannabis er måske et de emner, som gennem længst tid har været omdiskuteret og skabt uenighed blandt politikere såvel som den almene befolkning. På den ene side mener mange, at cannabis er skadeligt, fordi det er vanedannende og har skadelige konsekvenser for krop og sind – i hvert fald når det indtages som rusmiddel. Det er også denne begrundelse, der bruges, når det skal forklares, hvorfor cannabis er ulovligt i Danmark. På den anden side mener mange også, at cannabis kan have mange positive virkninger sundhedsmæssigt samt mindske symptomer på en lang række sygdomme eller endda helt få dem til at forsvinde. De som er af denne overbevisning mener derfor også, at cannabis bør lovliggøres i Danmark. Men det er faktisk muligt at få gavn af nogle af de gode effekter fra cannabissen uden at bryde den danske lovgivning – nemlig ved hjælp af det såkaldte CBD-olie.

Mange gavnlige effekter

Måske har du allerede hørt om CBD-olien. Olien er nemlig omtalt betydeligt mere end tidligere inden for de seneste år. Både kendisser og medlemmer af den almene befolkning beretter om de positive effekter, olien har haft for dem, hvilket har sat emnet på dagsordenen. Er der tale om et alternativ til konventionelle lægemidler, som bør indgå i behandling af sygdomme på lige fod med de lægemidler, der fås hos lægen? Nogle siger nej, mens andre siger ja. Indtil videre kan du selv købe olien på nettet, hvis du ønsker det, som du kan se her. Det er helt og aldeles lovligt, og så er det også nemt.

Når mange mener, at CBD-olien bør indgå som en del af konventionelle behandlinger af diverse sygdomme, skyldes det, at det er blevet dokumenteret, at CBD blandt andet har gavnlige effekter på kroniske smerter forårsaget af eksempelvis gigt, sclerose eller tilbagevendende migræne, som kan mindskes eller helt forsvinde ved indtagelses af olien. Mange beretter også om, at olien har hjulpet på børns epilepsi og mod eksempelvis angst. Måske kan CBD-olien også hjælpe dig. Kunne det være tilfældet, er det værd at overveje at undersøge dagen nærmere. Der er blandt andet ganske få bivirkninger forbundet med olien, mens der ofte er ganske flere og mere alvorlige bivirkninger ved konventionelle lægemidler.

Et rusmiddel?

CBD-olie består af stoffet CBD, som findes i cannabis. Det er blandt andet dette faktum, der har gjort, at nogle endnu er tilbageholdende med at bruge produktet som lægemiddel på trods af de positive effekter, mange beretter om, olien har haft for dem. Cannabis indeholder en række forskellige stoffer – blandt andet stoffet ved navn THC, som er det, det skaber den euforiserende effekt, når cannabis indtages som rusmiddel. CBD-olie er baseret på CBD, som ikke har nogen euforiserende effekt, og du påvirkes derfor ikke – uafhængigt af, hvordan du indtager olien.

Olien kan derfor bruges til mennesker i alle aldre – lige fra børn til ældre, som alle kan få glæde af dens gavnlige sundhedsmæssige effekter og dens lave rate af bivirkninger, der i værste fald typisk kun omfatter maveonde og mundtørhed.